ขั้นตอนการลงทะเบียน


1. เปิดหน้าลงทะเบียน

2. ครั้งแรก ให้เลือกที่ "Create account " แล้วกรอกข้อมูลตามที่ระบบต้องการ

3. เมื่อบันทึกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแจ้งรหัสผ่าน ในการเข้าสู่ระบบ


เกณฑ์การเข้ารับการพัฒนา และการจบหลักสูตร


1. การพัฒนามี 3 ระยะ ได้แก่

1) Webinar วันที่ 12 - 16 กรกฎาคม 2564

2) Web-based Training (Self Learning) วันที่ 20 - 31 กรกฎาคม 2564

3) Workshop วันที่ 1 สิงหาคม - 30 กันยายน 2564
*ไม่สามารถเปลี่ยนจุดอบรมได้ เนื่องจากการจำกัดจำนวนผู้เข้าอบรมแต่ละจุดตามประกาศของ สบค.


2. ผู้เข้ารับการพัฒนาทุกสังกัด หากไม่เข้ารับการอบรมใน ระยะที่ 1 และ 2 จะไม่ได้รับการพิจารณาให้เข้ารับการพัฒนาในระยะที่ 3


คำถามที่พบบ่อย FAQs (Frequently Asked Questions)

1. ลงทะเบียนได้ที่ไหน

ตอบ จัดอบรมออนไลน์ สามารถลงทะเบียนได้ฟรีที่ webinar.esdc.go.th


2. ปิดรับลงทะเบียนเมื่อไหร่

ตอบ ระบบปิดรับลงทะเบียนวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 23.59 น.


3. ทำไมต้องใช้อีเมล esdc.go.th ในการสมัครอบรมครั้งนี้ ใช้อีเมลอื่นได้ไหม?

ตอบ อีเมล esdc.go.th เป็นบัญชีที่จัดสรรให้ศึกษานิเทศก์ สพฐ. โดยเฉพาะ


4. เอกสารวิทยากรสามารถดาวโหลดได้ไหม?

ตอบ สามารถดาวโหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์การอบรม webinar.esdc.go.th


5. ถ้ามีข้อคำถาม สงสัย ในขณะอบรม สอบถามได้ที่ไหน?

ตอบ สามารถส่งข้อคำถาม สงสัย ได้ที่กลุ่มไลน์ที่ปรากฏในเว็บไซต์การอบรม webinar.esdc.go.th


6. ถ้าส่งงานไม่ทันตามกำหนดเวลาจะต้องทำยังไง

ตอบ ต้องส่งให้ทันตามที่ระบบกำหนด ถ้าไม่ทันจะส่งผลต่อการประเมินเพื่อจบหลักสูตรการอบรม


7. ทำอย่างไรจึงจะได้รับ Voucher สอบ Google Certified Educator Level 1?

ตอบ เข้าเรียนใน Classroom และทำ Workshop อย่างน้อย 8 Workshop จึงจะได้รับ Voucher (แต่โครงการแนะนำให้ทำให้ครบ)


8. จะได้รับ Voucher สอบ Google Certified Educator Level 1 อย่างไร ?

ตอบ ผู้เข้าอบรมส่งงาน workshop optional ครบ 8 จาก 15 ข้อ

***กรณีสอบไม่ผ่านสามารถขอ Voucher สอบใหม่ได้แต่ต้องส่งงานตาม workshop optional ที่เหลือให้ครบ 15 ข้อ


9. จะรับ Voucher สอบ Google Certified Educator Level 1 จากใคร ?

ตอบ ผู้ประสานงาน ประจำรุ่น (GEG Thailand) จะเป็นผู้ดำเนินการมอบให้


10. หลังจากได้รับ Voucher ไปแล้ว ต้องสอบภายในกี่วัน

ตอบ ภายใน 14 วัน หลังจากได้รับ Voucher


11. จำเป็นต้องเข้าเรียน ใน Workshop เตรียมสอบ Google Certified Educator Level 1 หรือไม่ ?

ตอบ ไม่จำเป็น ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของศึกษานิเทศก์


12. ลงทะเบียนเข้ารับเกียรติบัตรอย่างไร

ตอบ เข้าระบบเพื่อรับเกียรติบัตรได้ที่ webinar.esdc.go.th